10:08, 31/07/2019

CLG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2019 so với quý 2/2018

CLG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2019 so với quý 2/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2019 so với quý 2/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190731_20190731--CLG--Giai-trinh-chenh-lech-KQKD-Q22019-Cong-ty-meHop-nhat.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ