10:23, 30/10/2019

CLG: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2019 so với quý 3 năm 2018

CLG: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2019 so với quý 3 năm 2018

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2019 so với quý 3 năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191030_20191030--CLG--CBTT-Giai-trinh-chenh-lech-KQKD-Q3.2019-Cong-ty-meHop-nhat.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ