01:58, 03/09/2019

CLG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

CLG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190903_20190830--CLG--Giai-trinh-bien-dong-KQKD-6T.2019-so-voi-6T.2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ