10:17, 09/09/2019

CLG: Đính chính công văn số 30 bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC soát xét bán niên 2019

CLG: Đính chính công văn số 30 bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC soát xét bán niên 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC đính chính công văn số 30 bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC soát xét bán niên 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190909_20190909--CLG--CBTT-dinh-chinh-CV-so-30-bo-sung-giai-trinh-YK-ngoai-tru-BCTC-SX-BN-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ