09:39, 12/06/2019

CKV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu14.0
Giá mở cửa14.0
Giá cao nhất14.0
Giá thấp nhất14.0
Giá đóng cửa14.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại36.5%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,012,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)56.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,175.7
P/E11.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,726.8
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)9
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/09

14.00

0.00 (0.00%)

00
18/09

14.00

0.00 (0.00%)

00
17/09

14.00

0.00 (0.00%)

00
16/09

14.00

0.00 (0.00%)

00
13/09

14.00

0.70 (5.26%)

7009,800
12/09

13.30

1.30 (8.90%)

5006,650
11/09

14.60

0.00 (0.00%)

00
10/09

14.60

0.60 (3.95%)

2003,060
09/09

15.20

1.60 (9.52%)

4006,080
06/09

16.80

1.40 (9.09%)

1001,680

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

08/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 23...

12/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố nghị quyết HĐQT về tình hình SXKD quý 4 năm 2017 và kế...

31/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (văn phòng công ty).

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

09/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) đăng ký bán 38.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 09/01/2018 đến ngày...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký bán 38.000 cổ phiếu quỹ...

23/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký bán 38.000 cổ phiếu quỹ...

15/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố đã bán thành công 43.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 17/10...

06/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2017...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

17/10/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) đăng ký bán 81.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 17/10/2017 đến ngày...

28/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 81.000 cổ phiếu quỹ của công...

22/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại bà Phan Thị Thanh Sâm...

21/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina (CKV) công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các hoạt động đảm bảo hoàn...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

07/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần CokyVina trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 28/06...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CokyVina tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017Thời...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch triển khai hoạt động SXKD năm 2017 và...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

13/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT ngày 13/10/2016 về việc:- Giao Ban giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực...

28/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về phương án chào bán phần vốn tại Công ty...

20/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho Công ty Công nghệ Cáp...

23/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về phương án bán đấu giá cổ phần tại Công...

18/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu của Congi ty Cổ phần...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

09/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Giao Ban giám đốc chỉ đạo đơn vị trực thuộc theo sát khách hàng lớn...

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

28/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần CokyVina trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 10...

21/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CokyVina tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD 2016 và tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

03/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Quản lý và điều hành các dự án lớn của Công ty-...

01/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CokyVina công bố bổ nhiệm ông Lê Xuân Hoàng, Phó TGĐ, chức vụ người CBTT từ...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Q3...

28/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại...

23/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CokyVina công bố bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Sâm chức vụ phó TGĐ với nhiệm...

18/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CokyVina công bố bổ nhiệm ông Lê Xuân Hoàng chức vụ phó TGĐ từ ngày 18...

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT ngày 22/7/2015 về:- Hoàn thành xưởng lắp ráp Siemens- Thực...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

26/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần CokyVina trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

25/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CokyVina công bố tái bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Ninh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm...

25/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CokyVina công bố ông Lý Chí Đức thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 25/4...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

25/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CokyVina tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng...

24/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

17/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm...

12/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CokyVina công bố bổ nhiệm ông Lý Chí Đức chức vụ phó TGĐ từ ngày 12/2...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

09/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015 - Phát triển trung tâm Thương mại Công nghiệp - Mở rộng...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về:- Đẩy mạnh việc tái cơ cấu tài sản công ty-...

12/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CokyVina công bố bổ nhiệm ông Phan Văn An chức vụ phó TGĐ từ 12/9...

28/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng xưởng lắp ráp động cơ...

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

27/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần CokyVina trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

24/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CokyVina tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

10/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố nghị quyết HĐQTTỉa file gốc

11/03/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần CokyVina lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

22/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQTFile gốc

23/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II năm 2013. Tải file dữ...

28/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CKV: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/20133. Lý do và mục đích: * Trả...

23/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

22/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CokyVina công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

10/08/2012

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông thông báo thay đổi tên/mã giao dịch.Tải file...

01/08/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CKV: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

27/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

26/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

25/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CKV: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2012 - Tỷ...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012...

27/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file...

26/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung:...

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

16/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CKV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2011 Tỷ lệ...

03/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

12/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

14/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Kế toán trưởng trước đây: Ông Nguyễn Quốc Kế. ...

07/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

20/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CKV: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

06/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

04/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CKV: Nghị quyết 2011Link download

26/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

21/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2011 - Lý...

25/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

27/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

02/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Kết...

18/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

14/06/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Thương mại Bưu chính Viễn thông thông báo Nghị Quyết HĐQT Link download

11/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

11/03/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam