09:38, 04/10/2019

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua công tác giải quyết sàn văn phòng tại tòa nhà Westa

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua công tác giải quyết sàn văn phòng tại tòa nhà Westa

 Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua công tác giải quyết sàn văn phòng tại tòa nhà Westa như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191004_20191004--CIG--NQ-HDQT-68-ve-giai-quyet-san-van-phong-tai-toa-nha-Westa.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.9

-0.19 (-9.09%)
Giá tham chiếu2.09
Giá mở cửa1.83
Giá cao nhất2.09
Giá thấp nhất1.83
Giá đóng cửa2.09
Khối lượng1,130
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)31,539,947
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)59.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)346.2
P/E5.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,602.5
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.09

0.13 (6.63%)

1,1302,070
16/01

1.96

0.14 (6.66%)

1,0001,960
15/01

2.10

0.00 (0.00%)

1,4102,960
15/01

2.10

0.00 (0.00%)

1,4102,960
14/01

2.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

2.10

0.10 (4.54%)

100210
10/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.20

0.00 (0.00%)

100220
08/01

2.20

0.05 (2.32%)

1,6003,220
07/01

2.15

0.16 (6.92%)

6101,310
06/01

2.31

0.01 (0.43%)

9,88021,360

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

24/04/2020

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần COMA 18 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 18.100.000 cổ phiếu...

06/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và tài chính.

06/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và phân công nhiệm...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và điều chuyển nhân...

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố miễn nhiệm ông Bùi Quang Đông chức vụ Phó TGĐ và bổ...

13/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2017,...

13/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/07/2017:1/ Miễn nhiệm:- Ông Lê Huy Lân...

03/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 6 năm 2017, thực hiện các dự án trong năm...

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều lệ công ty.

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2017 và các hoạt động SXKD khác...

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 24.000.000.000 tỷ đồng tương đương 20% vốn điều lệ thành lập Công ty...

19/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017Thời gian thực hiện: 8h30’...

17/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tĩnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2017- Tổ chức ĐHĐCĐ thường...

19/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Bình chức vụ Kế toán trưởng thay...

14/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư FIDEL Mã chứng khoán: CIG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

21/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD Q4/2016- Báo cáo tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết sử dụng số tiền...

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sử dụng tiền thu được từ...

20/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2016Thời gian thực...

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc rút vốn góp tại Công ty Cổ...

31/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Xuân Phong, Phó TGĐ...

19/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến...

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

29/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Phùng Thị Thanh Giang chức vụ Trưởng BKS từ...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:- Ông Trần Đức Huế chức vụ Chủ tịch...

23/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt- Chức năng nhiệm...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:- Ông Trần Đức Huế chức vụ...

21/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016Thời...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.Tải...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD...

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và kế...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận bàn giao Công ty Cơ khí, Xây...

11/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự, và các...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD...

23/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q3/2015 và...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự sau:- Bà Nguyễn Thị Phương Anh chức vụ kế toán...

18/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tình hình thực hiện SXKD 8 tháng và...

31/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh là người CBTT thay thế...

31/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh và nhân...

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác kinh doanh và tổ chức nhân sự...

17/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thành, ủy viên HĐQT/Phó TGĐ làm người...

08/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổn hiệm bà Hà Thị Thúy Lan thay thế ông Nguyễn Thanh Liêm...

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015 Thời gian dự kiến...

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Công tác miễn nhiệm và giao...

14/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự và...

20/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức...

06/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

21/05/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2014Ngày đăng ký cuối...

09/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ...

26/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực hiện: Dự...

25/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

10/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

14/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT

14/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết HĐQT số 07 về việc chuyển nhượng dự án đầu tư...

10/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 và 06 Tải file...

05/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

25/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

24/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

12/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

01/10/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

12/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

14/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

16/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

10/02/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

14/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

21/09/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnLink download

07/09/2011

Phát hành cổ phiếu

CIG: Phát hành cổ phiếuLink download

19/07/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam