06:29, 16/08/2019

CIG: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019

CIG: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019

 Công ty Cổ phần COMA18 công bố giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190816_20190816--CIG--Giai-trinh-y-kien-ngoai-tru-tren-bao-cao-soat-xet-ban-nien-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.9

-0.19 (-9.09%)
Giá tham chiếu2.09
Giá mở cửa1.83
Giá cao nhất2.09
Giá thấp nhất1.83
Giá đóng cửa2.09
Khối lượng1,130
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)31,539,947
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)59.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)346.2
P/E5.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,602.5
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.09

0.13 (6.63%)

1,1302,070
16/01

1.96

0.14 (6.66%)

1,0001,960
15/01

2.10

0.00 (0.00%)

1,4102,960
15/01

2.10

0.00 (0.00%)

1,4102,960
14/01

2.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

2.10

0.10 (4.54%)

100210
10/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.20

0.00 (0.00%)

100220
08/01

2.20

0.05 (2.32%)

1,6003,220
07/01

2.15

0.16 (6.92%)

6101,310
06/01

2.31

0.01 (0.43%)

9,88021,360

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

24/04/2020

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần COMA 18 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 18.100.000 cổ phiếu...

06/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và tài chính.

06/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và phân công nhiệm...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và điều chuyển nhân...

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố miễn nhiệm ông Bùi Quang Đông chức vụ Phó TGĐ và bổ...

13/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2017,...

13/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/07/2017:1/ Miễn nhiệm:- Ông Lê Huy Lân...

03/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 6 năm 2017, thực hiện các dự án trong năm...

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều lệ công ty.

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2017 và các hoạt động SXKD khác...

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 24.000.000.000 tỷ đồng tương đương 20% vốn điều lệ thành lập Công ty...

19/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017Thời gian thực hiện: 8h30’...

17/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tĩnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2017- Tổ chức ĐHĐCĐ thường...

19/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Bình chức vụ Kế toán trưởng thay...

14/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư FIDEL Mã chứng khoán: CIG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

21/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD Q4/2016- Báo cáo tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết sử dụng số tiền...

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sử dụng tiền thu được từ...

20/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2016Thời gian thực...

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc rút vốn góp tại Công ty Cổ...

31/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Xuân Phong, Phó TGĐ...

19/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến...

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

29/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Phùng Thị Thanh Giang chức vụ Trưởng BKS từ...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:- Ông Trần Đức Huế chức vụ Chủ tịch...

23/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt- Chức năng nhiệm...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:- Ông Trần Đức Huế chức vụ...

21/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016Thời...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.Tải...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD...

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và kế...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận bàn giao Công ty Cơ khí, Xây...

11/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự, và các...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD...

23/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q3/2015 và...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự sau:- Bà Nguyễn Thị Phương Anh chức vụ kế toán...

18/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tình hình thực hiện SXKD 8 tháng và...

31/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh là người CBTT thay thế...

31/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh và nhân...

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác kinh doanh và tổ chức nhân sự...

17/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thành, ủy viên HĐQT/Phó TGĐ làm người...

08/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổn hiệm bà Hà Thị Thúy Lan thay thế ông Nguyễn Thanh Liêm...

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015 Thời gian dự kiến...

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Công tác miễn nhiệm và giao...

14/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự và...

20/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức...

06/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

21/05/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2014Ngày đăng ký cuối...

09/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ...

26/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực hiện: Dự...

25/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

10/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

14/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT

14/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết HĐQT số 07 về việc chuyển nhượng dự án đầu tư...

10/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 và 06 Tải file...

05/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

25/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

24/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

12/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

01/10/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

12/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

14/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

16/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

10/02/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

14/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

21/09/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnLink download

07/09/2011

Phát hành cổ phiếu

CIG: Phát hành cổ phiếuLink download

19/07/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam