04:07, 19/02/2016

Chứng khoán Maybank Kim Eng - Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015

Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố thực hiện ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Theo đó Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 2016.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Doanh nghiệp cùng ngành