01:46, 20/03/2019

CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBI của CTCP Gang thép Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2019-2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.6

-3.4 (-56.67%)
Giá tham chiếu6.0
Giá mở cửa6.0
Giá cao nhất6.0
Giá thấp nhất6.0
Giá đóng cửa6.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)43,006,366
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)111.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)437.7
P/E5.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)3,651.3
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

6.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

6.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

19/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018 Ngày...

28/09/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành