09:37, 11/01/2019

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 09/03/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, số 8 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
+ Và thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng khác.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

10.0

0.8 (8.7%)
Giá tham chiếu9.2
Giá mở cửa9.2
Giá cao nhất9.2
Giá thấp nhất9.1
Giá đóng cửa9.2
Khối lượng1,800
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.75%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,748,579
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)97.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,473.7
P/E4.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,345.7
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.20

0.00 (0.00%)

1,80016,510
16/01

9.20

0.00 (0.00%)

1,0009,200
15/01

9.20

0.10 (1.10%)

1,30011,960
14/01

9.10

0.00 (0.00%)

3,00027,400
13/01

9.20

0.20 (2.22%)

3,20029,040
10/01

9.20

0.20 (2.22%)

1,1009,860
09/01

9.00

1.00 (10.00%)

100900
08/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

31/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2018Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 31/03/2018Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 8 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau.Nội dung họp:+ Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;+ Thông qua...

23/03/2018

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

11/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2017Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 11/03...

26/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016Ngày đăng...

28/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/2/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2015 Thời gian thực hiện : Dự kiến vào ngày 28/03/2015 Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty...

Doanh nghiệp cùng ngành