03:28, 23/05/2019

C12: C12 - CBTT về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên C12 năm 2019 trước ngày 30/6/2019

C12: C12 - CBTT về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên C12 năm 2019 trước ngày 30/6/2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.0
Giá mở cửa5.0
Giá cao nhất5.0
Giá thấp nhất5.0
Giá đóng cửa5.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,850,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)24.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,851.4
P/E1.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,558.7
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
15/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
15/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
15/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
15/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
14/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
11/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
10/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
09/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
08/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
07/10

5.00

0.00 (0.00%)

00
04/10

5.00

0.40 (8.70%)

1,8009,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

02/03/2018

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền từ ngày 22...

22/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố bổ nhiệm ông Đào Trọng Nam chức vụ Giám đốc từ ngày...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố miễn nhiệm ông Đào Việt Tiến chức vụ Giám đốc từ ngày...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

27/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng số 01 của...

04/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký phụ lục hợp đồng số 02 của hợp...

12/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký phụ lục hợp đồng số 01 của hợp...

22/06/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Cầu 12 từ...

16/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố bổ nhiệm ông Đào Việt Tiến chức vụ Giám đôc thay thế ông Nguyễn Văn Vinh...

10/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

10/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và bầu thành viên HĐQT,...

10/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng...

14/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

26/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam