00:55, 23/10/2019

BXH: Báo cáo tài chính quý 3/2019

BXH: Báo cáo tài chính quý 3/2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

17.4

5.9 (51.3%)
Giá tham chiếu11.5
Giá mở cửa11.5
Giá cao nhất11.5
Giá thấp nhất11.5
Giá đóng cửa11.5
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,012,040
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)52.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,160.5
P/E15.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,142.0
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.50

1.00 (9.52%)

1001,150
16/01

10.50

0.90 (9.38%)

1001,050
15/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
14/01

9.60

1.00 (9.43%)

10,00096,000
13/01

10.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

10.60

0.00 (0.00%)

00
09/01

10.60

0.90 (9.28%)

9009,540
08/01

9.70

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.70

0.80 (8.99%)

23,800230,860
06/01

8.90

0.80 (9.88%)

10,00089,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (BXH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27...

30/11/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (BXH) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/11/2017Ngày đăng ký cuối...

27/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (BXH) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng...

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

10/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 05...

13/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016.

22/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ Điện IDC- Mã chứng khoán: BXH - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 447.600 CP (tỷ lệ 14,86%...

31/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Hồng Anh Việt, Phó Giám đốc,...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

01/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Nghĩa, Thành viên HĐQT,...

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

28/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

24/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2016Ngày đăng ký...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

23/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Ngọc Quyết- Mã chứng khoán: BXH- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199.400 CP (tỷ lệ 6,62%...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

18/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng công bố thay đổi nhân sự từ ngày 18/11/2015:- Ông Mai Hồng Hải...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2015 Ngày giao dịch...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

24/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015

06/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng...

25/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

01/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2014Ngày giao dịch...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

12/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014Ngày giao dịch không hưởng...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

03/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

01/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

01/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BXH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03...

15/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

BXH: Báo cáo tài chính Q1/2012 Tải file dữ liệu gốc

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BXH: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

22/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

31/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BXH: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 20/04/2011 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện ...

20/05/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

13/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BXH: Nghị quyết 2011Link download

28/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011 - Lý do...

29/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

27/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

08/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

11/10/2010

Phát hành cổ phiếu

BXH - 11/10: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Tỷ lệ thực hiện: 30:19 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 30 quyền mua được mua thêm 19 cổ phần mới). - Số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.900.000...

11/10/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BXH - 11/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (6%) - Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phần được nhận 600 đồng) - Thời gian thực hiện...

11/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

06/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

26/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

25/11/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam