02:41, 22/11/2019

BVN: Thông báo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Ông Trương Văn Dũng

BVN: Thông báo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Ông Trương Văn Dũng

Tài liệu đính kèm
 000000008887659_25562bn_20191120_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.7

1.7 (17.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.0
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.94%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)58.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)634.3
P/E18.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,231.2
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

10.00

2.00 (16.67%)

77,800778,000
15/01

12.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

12.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

12.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

12.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

12.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

12.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

12.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

12.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng:...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN) công bố bổ nhiệm ông Trần Thế Lâm chức vụ Phó TGĐ từ...

31/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành chức vụ Phó TGĐ từ...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017Thời gian họp...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

26/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

29/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

26/05/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

23/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2014Ngày giao dịch không hưởng...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

28/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BVN: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2013 3. Lý do và mục đích:...

16/07/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BVN: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

15/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BVN: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2012 3. Lý do...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2012...

26/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BVN: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2011 Tỷ lệ...

11/10/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố lượng cổ phiếu niêm yết:...

15/07/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam