03:31, 28/03/2017

BTW: Ký kết bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2017

CTCP Cấp nước Bến Thành công bố thông tin việc ký kết Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2017 và kỳ 3/2017 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn như sau:

Thông qua việc ký kết Bản thỏa thuận về Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2017, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 02 năm 2017, Bản thoả thuận và Hợp dồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 3 năm 2017 với 02 đơn giá, theo đề nậhị tại Tờ trình số 021/TTr-CNBT-KTTC ngày 15/3/2017 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1.    Đơn giá 01: 5.216,63 đồng/m3 của khối lượng nước được ghi nhận tại đồng hồ tổng nguồn, đồng hồ tách mạng, đồng hô khách hàng dược xem là đồng hồ tổng đo đếm khối lượng nước cấp cho khách hàng cùa Công ty xác định.

2.    Đơn giá 02: được tính bàng 70% giá bán bình quân áp dụng cho khách hàng của Công ty xác định của khối lượng nước được ghi nhận tại dồng hồ khách hàng, được xem là đồng hồ tổng, đo đếm khối lượng nước cấp cho khách hàng của Công ty xác định, được khai thác trực tiếp trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty (nếu có).

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu14.2
Giá mở cửa14.2
Giá cao nhất14.2
Giá thấp nhất14.2
Giá đóng cửa14.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại29.11%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,360,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)132.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,435.4
P/E9.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,679.8
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
21/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
20/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
19/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
18/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
15/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
14/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
13/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
12/06

14.20

0.00 (0.00%)

00
11/06

14.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

07/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng cho thuê tài sản với Tổng Công...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

28/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đông chuyển nhượng 50 đồng hồ nước ly...

28/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2017...

14/11/2017

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.360.000...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua bán nước sạch kỳ 10 năm 2017...

08/11/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu hủy...

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán...

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước cỡ lớn lần 1 năm...

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2017Ngày đăng ký cuối...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

16/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố ông Trần Quang Nghĩa từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS...

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐTQ về việc ký kết hợp đồng thuê tài sản...

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng...

01/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký Phụ lục Hợp đồng...

22/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là...

03/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

31/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

25/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước...

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

03/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

17/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố bà Võ Thị Minh Ngân từ nhiệm chức vụ Thành...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng...

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thuê tài...

15/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

05/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thanh Tùng chức vụ...

12/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

21/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: 8h00 thứ Ba, ngày 21/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)...

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Phạm Hồng Thắng thay thế ông Đào...

13/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2014Ngày giao dịch không...

22/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: 8h00 thứ Ba...

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

13/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTW: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 (1.250 đồng/cổ phiếu) 1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012 2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2012 3.       Lý do...

13/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTW: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 12,5%/CP Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2012 3. Lý do...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

01/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

25/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Download original file

13/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTW: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2011 - Tỷ lệ thực hiện:...

05/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTW: Nghị quyết 2011Link download

27/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2011 - Lý do và mục đích...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Doanh nghiệp cùng ngành