04:24, 25/04/2016

BTW - 05/05 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2016

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2016

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)

- Thời gian thực hiện: 03/06/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại:

* Từ ngày 03/06/2016 đến ngày 17/06/2016 : cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

* Từ ngày 06/07/2016 : cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến Thành.

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND)

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

13.2

0.2 (1.54%)
Giá tham chiếu13.0
Giá mở cửa13.2
Giá cao nhất13.2
Giá thấp nhất13.2
Giá đóng cửa13.2
Khối lượng13,500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại29.12%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,360,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)123.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,435.4
P/E9.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,679.8
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/07

13.20

0.20 (1.54%)

13,500178,200
19/07

13.00

0.00 (0.00%)

00
18/07

13.00

0.00 (0.00%)

00
17/07

13.00

0.00 (0.00%)

00
16/07

13.00

0.00 (0.00%)

00
13/07

13.00

0.00 (0.00%)

00
12/07

13.00

0.50 (3.70%)

1,00013,000
11/07

13.50

0.00 (0.00%)

00
10/07

13.50

0.00 (0.00%)

00
09/07

13.50

0.50 (3.57%)

1001,350

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

07/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng cho thuê tài sản với Tổng Công...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

28/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đông chuyển nhượng 50 đồng hồ nước ly...

28/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2017...

14/11/2017

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.360.000...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua bán nước sạch kỳ 10 năm 2017...

08/11/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu hủy...

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán...

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước cỡ lớn lần 1 năm...

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2017Ngày đăng ký cuối...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

16/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố ông Trần Quang Nghĩa từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS...

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐTQ về việc ký kết hợp đồng thuê tài sản...

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng...

01/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký Phụ lục Hợp đồng...

22/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là...

03/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

31/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

25/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước...

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

03/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

17/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố bà Võ Thị Minh Ngân từ nhiệm chức vụ Thành...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng...

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thuê tài...

15/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ...

05/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thanh Tùng chức vụ...

12/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

21/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: 8h00 thứ Ba, ngày 21/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)...

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Phạm Hồng Thắng thay thế ông Đào...

13/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2014Ngày giao dịch không...

22/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: 8h00 thứ Ba...

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

13/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTW: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 (1.250 đồng/cổ phiếu) 1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012 2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2012 3.       Lý do...

13/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTW: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 12,5%/CP Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2012 3. Lý do...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

01/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

25/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Download original file

13/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTW: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2011 - Tỷ lệ thực hiện:...

05/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTW: Nghị quyết 2011Link download

27/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2011 - Lý do và mục đích...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Doanh nghiệp cùng ngành