07:40, 28/03/2017

BTG: Báo cáo thường niên 2016

CTCP Bao bì Tiền Giang công bố Báo cáo thường niên 2016 như sau:
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

5.6

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.6
Giá mở cửa5.6
Giá cao nhất5.6
Giá thấp nhất5.6
Giá đóng cửa5.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,190,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)475.5
P/E11.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,265.3
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
21/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
20/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
19/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
18/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
15/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
14/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
13/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
12/06

5.60

0.00 (0.00%)

00
11/06

5.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2017Thời gian họp: 8h30, ngày 18/05/2017Địa...

18/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2016Ngày giao dịch...

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016Thời gian họp:...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

19/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2015 Thời gian họp: 8:00...

19/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

06/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015 Ngày...

25/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2014Ngày giao dịch không hưởng...

14/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014Ngày giao dịch không...

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

25/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2014Thời gian họp: Dự...

22/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2013 3. Lý do và mục...

30/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Ngày 15/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (500 đồng/cổ phiếu) 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2012 2. Ngày giao dịch không...

20/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

01/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

14/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 10/03/2011 - Lý do và mục đích : Tạm...

02/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  (Theo hnx)

Doanh nghiệp cùng ngành