03:07, 10/04/2015

BTG - 15/04 GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, trả cổ tức bằng tiền mặt

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTG của CTCP Bao bì Tiền Giang như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2015

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Thông báo sau

- Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Nội dung họp: + Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Một số vấn đề khác.

* Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao bì Tiền Giang trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 06/05/2015 và xuất trình CMND.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

5.6

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.6
Giá mở cửa5.6
Giá cao nhất5.6
Giá thấp nhất5.6
Giá đóng cửa5.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,190,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)475.5
P/E11.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,265.3
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
17/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
16/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
13/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
12/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
11/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
10/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
09/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
06/07

5.60

0.00 (0.00%)

00
05/07

5.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2017Thời gian họp: 8h30, ngày 18/05/2017Địa...

18/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2016Ngày giao dịch...

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016Thời gian họp:...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

19/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2015 Thời gian họp: 8:00...

19/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

06/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015 Ngày...

25/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2014Ngày giao dịch không hưởng...

14/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014Ngày giao dịch không...

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

25/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2014Thời gian họp: Dự...

22/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2013 3. Lý do và mục...

30/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Ngày 15/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (500 đồng/cổ phiếu) 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2012 2. Ngày giao dịch không...

20/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

01/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

14/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 10/03/2011 - Lý do và mục đích : Tạm...

02/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  (Theo hnx)

Doanh nghiệp cùng ngành