03:17, 17/09/2019

BSR: Bùi Minh Tiến - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

BSR: Bùi Minh Tiến - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: BSR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/10/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.7

0.1 (1.04%)
Giá tham chiếu9.6
Giá mở cửa9.7
Giá cao nhất9.7
Giá thấp nhất9.5
Giá đóng cửa9.7
Khối lượng1,321,034
Giao dịch ròng NĐTNN-240,000
Room nước ngoài còn lại101.11%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)241,427,969
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,341.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,269.0
P/E7.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,062.2
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/10

9.70

0.10 (1.04%)

1,321,03414,220,609
15/10

9.80

0.00 (0.00%)

1,306,15012,556,784
15/10

9.60

0.20 (2.04%)

1,306,15012,556,784
15/10

9.80

0.00 (0.00%)

1,306,15012,556,784
15/10

9.60

0.20 (2.04%)

1,306,15012,556,784
14/10

9.70

0.20 (2.02%)

1,126,14011,021,704
11/10

9.90

0.30 (3.13%)

3,414,34733,790,845
10/10

9.70

0.10 (1.04%)

1,328,26314,736,275
09/10

9.70

0.00 (0.00%)

1,243,19511,993,072
08/10

9.70

0.40 (4.30%)

4,095,33639,903,616
07/10

9.30

0.10 (1.09%)

1,138,13012,075,422
04/10

9.10

0.10 (1.09%)

1,016,7559,377,008

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành