09:15, 11/06/2019

BIO: Đăng ký mua 7.500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

BIO: Đăng ký mua 7.500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang
- Mã chứng khoán: BIO
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại số cổ phiếu của người lao động mua theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP và phương án cổ phần hóa khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng nay nghỉ việc trước khi hết hạn cam kết
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại khoản 2d, Điều 48, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ như sau: Trường hợp người lao động chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho Công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/06/2019
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

9.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.8
Giá mở cửa9.8
Giá cao nhất9.8
Giá thấp nhất9.8
Giá đóng cửa9.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,562,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)83.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)239.2
P/E41.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,228.0
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
14/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

9.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

17/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

Doanh nghiệp cùng ngành