04:28, 04/04/2017

BDF: 11/04 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDF của CTCP Giày Bình Định như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;

+ Các nội dung khác.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

15.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu15.5
Giá mở cửa15.5
Giá cao nhất15.5
Giá thấp nhất15.5
Giá đóng cửa15.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,550,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)24.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,789.4
P/E5.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)26,570.1
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)16
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
18/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
17/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
16/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
13/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
12/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
11/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
10/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
09/07

15.50

0.00 (0.00%)

00
06/07

15.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giày Bình Định trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giày Bình Định  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04...

06/01/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Giày Bình Định chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam