09:27, 09/05/2019

BAX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

BAX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền
.

Tài liệu đính kèm
  000000008470603_CBTT50_thong_bao.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ