04:26, 27/04/2015

ASD - 07/05 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASD của CTCP Sông Đà Hà Nội như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

+ Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.6

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu1.6
Giá mở cửa1.6
Giá cao nhất1.6
Giá thấp nhất1.6
Giá đóng cửa1.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)835.5
P/E1.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,128.0
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
19/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
18/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
15/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
14/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
13/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
12/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
11/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
08/06

1.60

0.00 (0.00%)

00
07/06

1.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018Ngày...

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

12/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) công bố miễn nhiệm ông Hà Mạnh Dương chức vụ Phó TGĐ...

06/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017Ngày đăng ký...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian họp: 08h30, ngày 26/04/2017Địa điểm tổ...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2016Thời...

28/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố miễn nhiệm ông Bùi Ngô Phúc chức vụ phó TGĐ...

11/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần...

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

27/10/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam