08:21, 09/09/2019

ASA: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/08/2019

ASA: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/08/2019
.

Tài liệu đính kèm
  000000008761100_CBTT_HNX_4.9.2019.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.2

0.5 (71.43%)
Giá tham chiếu0.7
Giá mở cửa0.7
Giá cao nhất0.7
Giá thấp nhất0.7
Giá đóng cửa0.7
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.12%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)12.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)39.4
P/E30.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,489.9
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)1.05
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
12/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
11/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
10/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
07/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
06/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
05/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
04/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
03/06

0.70

0.00 (0.00%)

00
31/05

0.70

0.00 (0.00%)

00
30/05

0.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng chức vụ Người được...

12/01/2018

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần...

06/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/01/2018:-...

04/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 04/01/2018:- Bổ...

04/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 18...

27/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng chức vụ Chủ tịch...

24/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

23/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 23/10/2017:-...

29/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Chi chức vụ Người được...

27/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 27/09/2017:...

26/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 26/09/2017:- Bổ nhiệm ông Vương...

26/09/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

25/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng...

22/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố nghị quyết HĐQT về việc rút vốn đầu tư của...

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thêm nội dung...

18/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thêm nội dung...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) công bố nghị quyết HĐQT về việc rút vốn đầu tư của...

24/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt (VIETLAND) là...

27/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng...

15/02/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

27/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016Ngày giao dịch...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016Ngày giao dịch...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

26/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2015...

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

07/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Miễn nhiệm ông Trần Minh Chính chức vụ thành...

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đan Thanh thay thế ông Nguyễn...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015 Ngày giao dịch...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

19/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố ông Nguyễn Văn Nam từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

ASA - BCTC Q2/2014

05/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thuê chi nhánh Công ty...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2014Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2014Địa điểm tổ...

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

05/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

12/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

16/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

ASA: Ngày 16/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty - Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương...

08/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

ASA: Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

12/03/2012

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam