09:50, 24/10/2017

ART: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

ART: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ART của CTCP Chứng khoán Artex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 17.550.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:13 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 13 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng
          - Phương án làm tròn : Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phần được đăng ký mua và cổ phần không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo 1 nhà đầu tư được mua thấp hơn 1.350.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ Công ty).
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phần tại ngày chốt danh sách. Với tỷ lệ thực hiện 10:13 cổ đông A sẽ nhận được quyền mua 555 * 1,3 = 721,5 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ, cổ đông A được quyền mua thêm 721 cổ phần mới, phần lẻ 0,5 cổ phần lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Artex
               + Nơi mở tài khoản: BIDV chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội
               + Số tài khoản: 22210002546668
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/11/2017
               + Thời gian kết thúc: 23/11/2017
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/11/2017
               + Thời gian kết thúc: 27/11/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng một lần.
     * Lý do và mục đích:

Tài liệu đính kèm
  000000007042615_3702_v_2017_10_23_1713_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.9

1.5 (14.42%)
Giá tham chiếu10.4
Giá mở cửa10.9
Giá cao nhất11.9
Giá thấp nhất9.6
Giá đóng cửa11.9
Khối lượng1,818,880
Giao dịch ròng NĐTNN-22,000
Room nước ngoài còn lại47.89%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)31,050,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)369.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,658.6
P/E4.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,885.4
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/07

11.90

1.50 (14.42%)

1,818,88021,428,375
19/07

10.40

1.30 (14.29%)

653,6006,875,161
18/07

11.60

0.30 (2.52%)

619,5006,805,052
17/07

11.40

1.80 (13.64%)

1,633,78819,593,426
16/07

13.50

1.00 (6.90%)

4,064,96053,573,438
13/07

14.80

1.90 (14.73%)

2,790,05140,440,832
12/07

13.10

1.70 (14.91%)

3,715,06648,083,205
11/07

11.80

1.50 (14.56%)

3,405,43838,742,753
10/07

10.20

0.90 (9.68%)

2,629,00127,151,070
09/07

9.20

0.00 (0.00%)

696,8066,458,055

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

19/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

06/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngô Tuấn chức vụ TGĐ từ ngày...

02/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngô Tuấn chức vụ TGĐ từ ngày...

30/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

28/12/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung...

28/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố ông Nguyễn Văn Thanh từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

12/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy họp ĐHĐCĐ bất thường đã...

01/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ...

01/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

14/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố miễn nhiệm bà Trần Thị Chung chức vụ Thành viên HĐQT...

27/10/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2017Ngày đăng ký...

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

29/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch chào bán cổ phiếu ra...

29/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán...

29/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố bổ nhiệm ông Lê Tiến Đông chức vụ Người được ủy...

15/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Đông...

08/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) công bố miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang chức vụ TGĐ từ ngày...

02/08/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2017Thời gian thực hiện:  Công...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam