02:52, 25/01/2017

AC4: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Chấp thuận cho Công ty cổ phần ACC-244 được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau: Loại chứng khoán:

Mã chứng khoán: AC4

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.940.862 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn tám trăm sáu mươi hai cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 29.408.620.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm linh tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

6.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu6.0
Giá mở cửa6.0
Giá cao nhất6.0
Giá thấp nhất6.0
Giá đóng cửa6.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,940,862
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)17.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,390.3
P/E1.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,550.6
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)18
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
12/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
11/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
10/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
09/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
06/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
05/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
04/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
03/07

6.00

0.00 (0.00%)

00
02/07

6.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

02/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm ông Hồ Thanh Hải chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

01/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Đào chức vụ Trưởng BKS thay...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuân chức vụ TGĐ thay thế ông...

18/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2018.

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuân chức vụ Thành viên HĐQT thay...

19/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 25...

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017Thời gian...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

08/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần ACC - 244 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2...

20/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016Thời gian thực...

01/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015 Tỷ lệ thực hiện...

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015 Thời gian thực...

Doanh nghiệp cùng ngành