09:14, 02/08/2017

AC4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017

AC4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.0
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,940,862
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)29.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,390.3
P/E2.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,550.6
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)18
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
21/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
20/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
19/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
18/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
15/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
14/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
13/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
12/06

10.00

0.00 (0.00%)

00
11/06

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

02/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm ông Hồ Thanh Hải chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

01/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Đào chức vụ Trưởng BKS thay...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuân chức vụ TGĐ thay thế ông...

18/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2018.

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuân chức vụ Thành viên HĐQT thay...

19/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 25...

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017Thời gian...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

08/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần ACC - 244 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2...

20/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016Thời gian thực...

01/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015 Tỷ lệ thực hiện...

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015 Thời gian thực...

Doanh nghiệp cùng ngành