07:58, 11/04/2017

ABG: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình

Mã chứng khoán: ABG

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2017

- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ  ngày 15/04/2017 đến 15/06/2017

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận  Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

29/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2018 Ngày...

05/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2017:Ngày đăng...

22/09/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2016Thời gian thực hiện: Dự...

Doanh nghiệp cùng ngành