06:48, 31/10/2019

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Hoàng Mãnh

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Hoàng Mãnh

Lương Hoàng Mãnh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191031_20191030--AAM---TB-Giao-dich-CP--Luong-Hoang-Manh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ