10:13, 14/10/2019

AAM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

AAM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191014_20191014--AAM---Giai-trinh-bien-dong-LNST-Quy-32019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ