Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/04/2012

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn Thông báo dừng giao dịchThời gian dừng giao dịch: 10/04...

02/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm Ông Trường...

07/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

21/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

13/12/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TRI: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

08/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TRI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 03...

22/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TRI: Nghị quyết 2011Link download

29/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

29/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2011 (trường hợp bán thỏa...

18/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link downloadLink download

28/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (TRI) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx...

23/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (TRI) thông báo thay đổi ban...

22/06/2010

Niêm yết Trở lại

CTCP Nước Giải khát Sài gòn (TRI) được giao dịch trời lại dưới dạng bị kiểm soát như sau:-Cổ phiếu TRI được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát kể...

15/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Nước Giải khát Sài Gòn (MCK: TRI) thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông...

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

01/05/2010

Thay đổi BLĐ

Kế toán trưởng mới: Bà Trương Thị Lan Huong

30/06/2009

Thay đổi BLĐ

Công ty CP Nước giải khát Sài gòn – TRIBECO (mã CK: TRI) công bố Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/05/2009 với nội...

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

06/03/2009

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn - TRIBECO công bố ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hợp...

06/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (MCK...

04/03/2009

Sự kiện khác

Ngày 02/03/2009, Sở Giao dịch CK đã có công văn gửi Công ty CP Nước giải khát Sài gòn – TRIBECO (Mã CK: TRI) nhắc nhở và yêu...

02/03/2009

Sự kiện khác

Ngày 02/03/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài gòn – TRIBECO (MCK: TRI) nhắc nhở và...

02/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2008 và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2008

Doanh nghiệp cùng ngành