Giá trong ngày

6.7

-0.2 (-2.9%)
Giá tham chiếu6.9
Giá mở cửa6.9
Giá cao nhất6.9
Giá thấp nhất6.9
Giá đóng cửa6.9
Khối lượng28,500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại28.62%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)24,569,052
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)164.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,282.2
P/E2.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,416.8
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.90

0.10 (1.43%)

28,500196,650
16/01

7.00

0.00 (0.00%)

14,800103,190
15/01

7.00

0.20 (2.94%)

25,200173,710
14/01

6.80

0.20 (2.86%)

11,40079,780
13/01

7.00

0.00 (0.00%)

41,700291,900
10/01

7.00

0.00 (0.00%)

18,000126,000
09/01

7.00

0.00 (0.00%)

41,500290,500
08/01

7.00

0.20 (2.78%)

15,300107,100
07/01

7.20

0.40 (5.88%)

13,50094,940
06/01

6.80

0.20 (2.86%)

16,329113,193

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 19/04/2018Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần...

01/03/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) công bố bổ nhiệm ông Trần Quốc Toàn chức vụ Phó giám...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

11/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

14/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phùng Văn Tuyên chức vụ...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

28/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2017Thời gian tổ chức: 9h00...

19/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lụa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn...

12/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn, Thành viên HĐQT, chức vụ...

12/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

10/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Vũ Hồng Cẩm, Phó Giám đốc, chức...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/08/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 10.919.314(Cổ...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2016Ngày đăng ký cuối...

23/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung 10...

07/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2016Ngày đăng ký...

19/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2016Ngày...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

23/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Thị Diệp Anh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: THT- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11...

23/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức...

24/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Thị Diệp Anh - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: THT- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

15/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Trung- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc- Mã chứng khoán: THT- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Thị Diệp Anh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: THT- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP...

30/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

04/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn chức vụ thành viên...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

02/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Dương Quang Lai thay thế ông Phạm...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015 Ngày giao dịch không...

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ...

08/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 04/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2015 Thời gian họp: 08/04/2015 Địa điểm tổ chức...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố bổ nhiệm bà Hà Thị Diệp Anh thay thế bà...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

18/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố thay đổi thành viên HĐQT:- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT/Giám...

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

06/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2014Ngày giao dịch...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

18/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013...

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014- Thời gian họp: 16/04/2014- Địa...

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

19/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

THT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

12/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2013 3....

18/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

19/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

13/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Đặng Văn Tĩnh - Trưởng phòng Vận...

05/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người CBTT cũ: Bà Lê Thị Cẩm Thanh. - Người...

09/05/2012

Phát hành cổ phiếu

THT: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2012 - Tỷ lệ thực hiện: 2:1...

09/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

THT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2012 - Tỷ lệ thực hiện: 30%...

09/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

THT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

16/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

20/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

THT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

30/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

21/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV (THT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08...

22/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

20/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV (THT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông Thế Minh...

24/11/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Than Hà Tu – VINACOMIN (THT) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT như sau:- Ông Nguyễn Hoàng Trung thôi giữ chức Thành viên HĐQT kể từ...

05/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

07/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

05/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

09/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Than Hà Tu (mã THT ) thông báo trả cổ tức bằng tiền:Giá trị: 1500 vndTỷ lệ: 15%Đợt trả: cả năm...

28/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

21/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo năm 2009

25/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam