TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.7

0.6 (19.35%)
Giá tham chiếu3.1
Giá mở cửa3.1
Giá cao nhất3.2
Giá thấp nhất3.1
Giá đóng cửa3.1
Khối lượng20,800
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)39,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)146.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2.5
P/E1,482.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,142.3
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.10

0.00 (0.00%)

20,80064,840
16/01

3.10

0.10 (3.13%)

6,10019,160
15/01

3.30

0.10 (3.13%)

9,25029,700
14/01

3.40

0.20 (6.25%)

14,40046,120
13/01

3.20

0.00 (0.00%)

20,11763,767
10/01

3.10

0.10 (3.13%)

2,8008,840
09/01

3.20

0.00 (0.00%)

11,40036,730
08/01

3.20

0.20 (5.88%)

18,40059,280
07/01

3.50

0.10 (2.94%)

17,10058,150
06/01

3.50

0.10 (2.94%)

12,51742,709

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

02/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

13/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc chức vụ...

08/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

20/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/10/2017:-...

06/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

01/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

05/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 05/06...

05/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà ỗ Thị Hồng chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 05/06...

01/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

26/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Nhân Kiệt chức vụ...

28/04/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2017Thời gian nhận...

21/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 25/04...

21/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016.

08/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Vũ Cao Trung, Thành viên...

10/01/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

30/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Mã chứng khoán: SSN Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước...

09/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ...

24/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Định chức...

09/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Toàn và...

07/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Kiệt chức...

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Vũ Đức Tâm chức...

17/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

17/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ này 17/06/2016:1/ Miễn nhiệm: - Ông Nguyễn Văn Liêm chức...

17/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04...

03/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố ông Nguyễn Văn Liêm từ nhiệm chức...

02/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc chức vụ...

23/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao...

16/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

20/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ...

15/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy...

18/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Cao Trung- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: SSN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0...

20/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi danh...

10/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai...

07/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai...

22/06/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015 Ngày...

07/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Mai Thu...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

09/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ...

15/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tồn chức...

10/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

30/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29...

15/10/2013

Niêm yết mới

Đăng ký giao dịch trên UpCoM.Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 9.600.000.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam