Giá trong ngày

41.0

2.4 (6.22%)
Giá tham chiếu38.6
Giá mở cửa38.6
Giá cao nhất38.6
Giá thấp nhất38.6
Giá đóng cửa38.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.55%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,364,100
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)506.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,552.1
P/E26.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,990.9
P/B3.2
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

38.60

0.00 (0.00%)

00
16/01

38.60

0.10 (0.26%)

1003,860
15/01

38.50

4.10 (9.62%)

70026,950
14/01

42.60

4.60 (9.75%)

30013,110
13/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
08/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
07/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
06/01

47.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

26/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD...

25/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) công bố bổ nhiệm ông Trần Tiến chức vụ Người được ủy...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

10/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký...

28/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017Thời gian họp: 8h30, thứ ba ngày 28/3/2017.Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, Khách...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư...

28/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình chức vụ Chủ tịch HĐQT...

28/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

02/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Cao Thị Thúy Vân chức vụ Phó...

16/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc kết quả phát hành cổ...

20/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình chức vụ Thành viên...

18/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 8.831...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi vốn điều lệ mới...

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố quyết điịnh của Chủ tịch HĐQT về việc tăng lương của...

15/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả nhà đầu tư mua chứng khoán...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

22/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

07/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 23/09/2016...

15/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc cam kết một số vấn...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nhiệm bà Huỳnh Thị Thanh Nhân chức vụ Kế toán...

28/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Lý Chánh Đạo, Thành viên HĐQT, chức...

28/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/07/2016:1/ Miễn nhiệm:- Ông Trần Huy...

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo của Giám đốc- Kết...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

15/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết sử dụng...

27/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016Ngày đăng ký cuối...

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền...

19/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

26/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

17/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo của Giám đốc- Báo cáo thẩm tra...

15/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

29/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo của ban giám đốc, báo...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Chọn công ty kiểm toán năm 2015 - Chi...

25/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận...

25/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

06/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, báo...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

11/06/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

18/04/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2014Ngày...

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

14/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014Ngày giao dịch...

14/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng...

17/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

02/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về thoái vốn tại trường Đại học Hoa Sen.File gốc

02/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2013 Ngày giao dịch...

20/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tài chính 6 tháng...

08/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Tải file dữ liệu...

20/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả...

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2013 3. Lý do và mục đích:...

04/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

01/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

SGH: Báo cáo tài chính QI/2012 và giải trình chênh lệch KQKD Tải file dữ liệu gốc

16/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2012 - Tỷ...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04...

23/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua...

03/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

13/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

01/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

18/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

09/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

13/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

20/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SGH: Nghị quyết ĐHCĐ 2011Linnkdownload

18/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Trần Kim Long không còn...

15/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 11/3/2011 - Tỷ lệ...

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

02/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hnx)

11/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

05/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

06/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

06/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

15/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Khách sạn Sài Gòn (mã SGH) thông báo trả cổ tức bằng tiền.Giá trị: 2000 VNDTỷ lệ: 20%Đợt trả: cả...

09/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH) thông báo ngày 12/06/2010 sẽ tổ chức họp ĐH ĐC Đ thường niên năm...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

16/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá:                10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền:       05/03/2009 Ngày đăng ký cuối...

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

05/02/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty CP Khách Sạn Sài Gòn (Mã CK: SGH) thông báo nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 05/02/2009 như sau:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam