TIN BizLIVE
1

Giá trong ngày

57.2

-38.8 (-40.42%)
Giá tham chiếu96.0
Giá mở cửa96.0
Giá cao nhất96.0
Giá thấp nhất96.0
Giá đóng cửa96.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.1%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)7,147,580
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)408.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,214.4
P/E17.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,240.0
P/B4.0
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

96.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

96.00

10.60 (9.94%)

1009,600
15/01

106.60

0.00 (0.00%)

00
14/01

106.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

106.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

106.60

0.00 (0.00%)

00
09/01

106.60

0.00 (0.00%)

00
08/01

106.60

0.00 (0.00%)

00
07/01

106.60

0.00 (0.00%)

00
06/01

106.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày đăng ký...

19/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/12/2017Ngày đăng ký cuối...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

11/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm...

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017Thời gian họp: Ngày 25/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2017Ngày...

20/12/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2017Thời gian thực hiện...

13/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngành nghề...

10/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

26/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2016Ngày đăng...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016Ngày đăng...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

22/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

20/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cố tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015Ngày đăng...

11/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cố tức đợt 1...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Ngày...

21/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM ngày...

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014Ngày...

25/12/2014

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

25/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014Ngày...

15/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 13...

05/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

10/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2014Tỷ lệ...

10/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kiệm chức vụ TGĐ...

10/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

06/03/2014

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

03/01/2014

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang thông báo điều chỉnh ngày trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm...

03/01/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2013 Lý do và mục đích:...

16/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.File gốc

28/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Sang làm Người công bố thông...

31/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

21/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

20/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/20123. Lý do và mục đích:...

08/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

31/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 3 năm 2011 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012 2.   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2012 3. Lý...

15/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SGC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2012Tải file dữ liệu gốc

11/05/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

SGC: Báo cáo tài chính năm 2011 Tải file dữ liệu gốc

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

17/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2012 - Tỷ...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

20/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2011 - Tỷ lệ thực...

30/08/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

30/08/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2011 - Tỷ lệ phân bổ quyền:...

25/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SGC: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

04/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

11/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnLink download

27/01/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link...

25/01/2011

Phát hành cổ phiếu

SGC: Phát hành cổ phiếu Link download

25/01/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link...

04/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SGC - 20/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận...

16/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

SGC - Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT.10 ngày 02/12/2010 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông...

02/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

01/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

20/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

26/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

18/06/2009

Niêm yết Trở lại

Ngày 18/06/2009, cổ phiếu CTCP Xuất Nhập khẩu Sa Giang chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau: -    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất Nhập khẩu Sa Giang ...

12/06/2009

Tạm dừng Niêm yết

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã CK: SGC) như sau:...

15/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần XNK Sa Giang (mã CK: SGC) như sau : Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2009 Ngày đăng ký cuối cùng                   : 15...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam