TIN BizLIVE
1

Giá trong ngày

5.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.3
Giá mở cửa5.3
Giá cao nhất5.3
Giá thấp nhất5.3
Giá đóng cửa5.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.23%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,607.0
P/E3.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,115.2
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
10/12

5.30

0.00 (0.00%)

00
09/12

5.30

0.80 (13.11%)

100530
06/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
05/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
04/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
03/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
02/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
29/11

6.10

0.00 (0.00%)

00
28/11

6.10

0.90 (12.86%)

100610
27/11

7.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông (QCC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm...

20/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017Thời gian họp: Lúc 08h00, ngày 14/04...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về...

17/03/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố mua lại bất thành...

16/02/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố đăng ký mua...

24/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về...

15/09/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố thay đổi đơn vị kiểm toán...

13/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

25/04/2016

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đổi tên thành "Công ty Cổ...

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016Thời gian họp: 8:00AM...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

28/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối...

22/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

26/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

QCC - NQ HĐQT sơ kết 6 tháng 2014Tải file gốc

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

04/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm bà...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm bà...

20/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm ông...

17/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ...

17/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng...

06/06/2014

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu...

26/05/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố hủy niêm yết trên HaSTC:Số...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

31/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố thay đổi TGĐTải...

12/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm ông Lưu...

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

25/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013 3...

08/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

QCC - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

27/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo thay đổi ban...

23/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

07/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo thay đổi ban...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

02/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

31/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố Nghị quyết Hội...

14/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

24/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

28/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

10/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011 -...

24/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2010 (Theo: hnx.vn)

03/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) thông báo thay...

21/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam ...

15/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) thông...

06/10/2010

Niêm yết mới

CTCP Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo chính thức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX.- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam