TIN BizLIVE
1

Giá trong ngày

5.7

-0.7 (-10.94%)
Giá tham chiếu6.4
Giá mở cửa6.4
Giá cao nhất6.4
Giá thấp nhất6.4
Giá đóng cửa6.4
Khối lượng30,400
Giao dịch ròng NĐTNN21,900
Room nước ngoài còn lại42.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)36,999,124
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)210.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,351.3
P/E2.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,403.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)5.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.40

0.00 (0.00%)

30,400194,560
16/01

6.40

0.00 (0.00%)

26,500169,600
15/01

6.40

0.00 (0.00%)

15,00096,000
14/01

6.40

0.00 (0.00%)

29,000185,600
13/01

6.40

0.00 (0.00%)

34,800222,720
10/01

6.40

0.00 (0.00%)

21,300136,320
09/01

6.40

0.00 (0.00%)

21,200135,680
08/01

6.40

0.00 (0.00%)

5,60035,850
07/01

6.40

0.10 (1.54%)

22,000141,420
06/01

6.50

0.00 (0.00%)

6,20040,300

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

27/10/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017Thời gian họp: 9h00...

05/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố bổ nhiệm ông Lưu Anh Đức chức vụ Người được ủy...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn...

18/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lưu Anh Đức...

18/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

16/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố bổ nhiệm ông Phạm Bá Tước chức vụ Phó giám đốc...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

29/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC...

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017Thời gian họp: 07h30, ngày 18/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt văn hóa – Thể thao công...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:- Ông...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

15/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2016Ngày đăng ký cuối...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/06/2016:- Ông...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Ngày đăng ký cuối...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

16/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bổ bà Dương Thị Thu Phong thôi giữ chức vụ Phó...

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố ông Lê Ngọc Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Giám...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

08/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 9...

30/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần...

26/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015 Ngày giao dịch không...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

28/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

02/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh thay thế ông Hoàng...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Ngô Thế Phiệt thay thế ông Vũ Anh...

20/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục giao nhiệm vụ cho...

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015 Thời gian họp: 7:30AM ngày 16/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố Bà Dương Thị Thu Phong từ nhiệm chức vụ thành...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Phong thay thế ông...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố tái bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn chức vụ giám...

15/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Dương thay thế ông Lưu...

25/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự HĐQT:- Ông Vũ Anh Tuấn và ông...

21/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự HĐQT:- Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu...

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

01/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin bổ nhiệm ông Lê Văn Giang chức vụ phó Giám đốc.Tải...

05/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2014Ngày giao dịch không...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

24/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐTải file gốc

20/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/3/2014Địa...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

02/12/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố niêm yết thêm cổ phiếu:- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.999.222 cổ phiếu...

20/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2013 3. Lý do...

23/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

17/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

10/07/2012

Phát hành cổ phiếu

NBC: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2012 - Tỷ lệ thực hiện: 3:2...

11/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

NBC: Báo cáo tài chính quý I năm 2012Tải file dữ liệu gốc

18/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012 - Tỷ lệ thực...

27/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NBC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2012 - Tỷ...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

15/08/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

12/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

25/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011 - Tỷ lệ thực hiện:...

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo (NBC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch không...

24/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

18/01/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Núi Béo (NBC) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian: 13h ngày 18/01/2011Địa Điểm: Văn phòng CTCP Than Núi Béo - TKV, 799 Lê Thánh...

04/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

30/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

30/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010  ( theo: hnx.vn)

17/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

25/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010Thời gian: 13h ngày  25/04/2010Địa điểm: Văn phòng CTCP Thanh Núi Béo-TKV,...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

23/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 121/TB-TTLK ngày 16/2/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của CTCP Than Núi Béo để trả cổ tức năm 2008 và Đại hội cổ đông thường niên như  sau: - Tên TCPH: Công ty cổ phần Than Núi Béo   - Mã chứng khoán:...

07/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

09/03/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ công văn số 699/TB-VP của CTCP Than Núi Béo TKV, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo: 1.      ...

26/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

12/02/2009

Sự kiện khác

Ngày 12/2/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được công văn số 660/CV-VP của CTCP Than Núi Béo-TKV (NBC)...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam