TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.0

2.9 (40.85%)
Giá tham chiếu7.1
Giá mở cửa7.1
Giá cao nhất7.1
Giá thấp nhất7.1
Giá đóng cửa7.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại31.58%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,418,346
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)214.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,062.8
P/E9.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,505.3
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
14/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

7.10

0.00 (0.00%)

30195
10/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
08/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
07/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày đăng...

09/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) công bố bổ nhiệm ông Lê Trọng Cường chức vụ Người được...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là đơn vị kiểm...

23/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017Thời gian họp: 07:30, ngày 25/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:- Ông...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.334...

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

17/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2016Ngày...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự từ ngày 27/04/2016:- Ông Nguyễn...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Thời gian họp: 7...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

13/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin không đủ điều kiện giao dịch ký...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

31/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt chức vụ Ủy viên...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

06/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dậu thay thế ông Nguyễn...

12/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015 Ngày giao dịch không...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

14/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

14/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Thời gian họp: 7:40AM, ngày 14...

19/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bổ thay đổi nhân sự từ ngày 10/3/2015: - Bổ nhiệm ông Nguyễn...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

30/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

07/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

28/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2014Ngày giao dịch...

26/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Hiệp chức vụ phó giám...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian họp: 16/4/2014Địa điểm tổ...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

05/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi chức vụ Phó giám đốc- Ông Doãn Văn Quang/Chủ tịch HĐQT/Giám đốc điều hành thôi...

13/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

MDC - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

21/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

29/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

24/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

10/06/2011

Phát hành cổ phiếu

MDC: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 Tỷ lệ thực hiện: 1: 0,24824 (người sở hữu 01 cổ...

30/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

02/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

26/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

11/05/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 20/03/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Than Mông Dương – TKV, Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam