TIN BizLIVE
1

Giá trong ngày

14.0

2.6 (22.81%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.4
Giá cao nhất11.4
Giá thấp nhất11.4
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng10
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)294.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,675.4
P/E3.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,981.9
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)11
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.40

0.10 (0.86%)

10110
16/01

11.50

0.80 (6.50%)

17,240198,800
15/01

12.30

0.80 (6.95%)

55,900638,090
14/01

11.50

0.10 (0.87%)

34,530397,060
13/01

11.40

0.00 (0.00%)

8,30093,130
10/01

11.40

0.05 (0.44%)

85,130987,000
09/01

11.35

0.55 (4.62%)

9,200106,460
08/01

11.90

0.65 (5.77%)

90,0401,029,270
07/01

11.25

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.25

0.10 (0.89%)

7,22080,670

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng: 26...

05/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

28/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng...

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm...

31/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng...

04/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc vay hạn mức tín...

01/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017 Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 01/04/2017 Địa điểm thực hiện:...

20/03/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được đưa ra khỏi diện cảnh báo...

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết các...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

10/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thực hiện giao dịch tín...

23/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận...

15/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Hồ Phi Hiệp chức...

02/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

02/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26...

30/03/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh bị đưa vào diện cảnh báo kể từ...

17/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố ông Đậu Vũ Châu từ nhiệm chức vụ...

03/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về giao dịch mua...

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp...

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng Dự án chung cư...

09/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

26/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

03/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố miễn nhiệm ông Đinh Thái Ngọc chức...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Đặng Huy Hiệp...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11...

08/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15...

04/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

04/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Thời gian thực hiện: 8...

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Vũ Bá Ôn giữ chức...

04/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Phạm Công Thảo thay...

04/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi thành viên...

26/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập chi nhánh...

26/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bà Phạm Thị Liên, phó TGĐ, nghỉ hưu...

26/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cổ tức năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền:   03/06/2014Ngày đăng ký cuối...

27/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố chọn AASCS làm công ty kiểm toán...

23/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh...

29/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm TGĐ và bầu chủ tịch HĐQTTải file...

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

29/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 29/03/2014Địa...

09/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

26/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bầu Ông Bùi...

26/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

26/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HMC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

24/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2012 (Trường hợp giao...

09/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở...

09/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

14/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HMC - Ngày 30/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở...

10/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim Khí TP HCM (HMC) thông báo ngày 24/12/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để...

10/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download ...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hsx)

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 27/03/2010Địa điểm: Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

28/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2009 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2009 Lý do: Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Thời gian họp: 8h ngày 28/03/2009 Địa...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam