TIN SÀN, SỞ
  • 04:26, 08/03/2016

    FPT IS thắng thầu dự án ERP 9,1 triệu USD tại Bangladesh

    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa nhận thông báo thắng thầu “Thiết kế, cung cấp, cài đặt và triển khai phần mềm ERP/EAM cùng các hệ thống hỗ trợ liên quan và đào tạo” cho Công ty Truyền tải gas Bangladesh (GTCL).
  • 04:21, 17/02/2016

    Chủ tịch FPT IS làm Phó Tổng giám đốc FPT

    FIS.COM.VN - Ngày 28/01/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) FPT đã thông qua Nghị quyết số 01.01-2016/NQ-HĐQTFPT, trong đó bổ nhiệm Chủ tịch FPT IS ông Đỗ Cao Bảo vào vị trí Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) FPT phụ trách Kinh doanh, đồng thời phê duyệt mô hình quản trị mới của FPT IS từ Chủ tịch Công ty sang Hội đồng thành viên.
1

Doanh nghiệp cùng ngành