TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

18.0

0.1 (0.56%)
Giá tham chiếu17.9
Giá mở cửa17.3
Giá cao nhất18.3
Giá thấp nhất17.3
Giá đóng cửa17.9
Khối lượng1,300
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.94%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,551,965
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)117.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,137.0
P/E8.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,349.2
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

17.90

1.10 (6.55%)

1,30023,150
16/01

16.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

16.80

0.00 (0.00%)

5308,892
14/01

16.80

0.20 (1.18%)

1,30021,840
13/01

17.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

17.00

0.80 (4.49%)

2003,350
09/01

17.80

1.00 (5.95%)

1001,780
08/01

16.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

16.80

0.80 (4.55%)

10,500178,720
06/01

17.60

0.00 (0.00%)

5,10089,760

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

26/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11) trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

14/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11) công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn...

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

03/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 trả cổ tức Đợt 2 năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

23/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại...

02/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C...

19/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2017Ngày đăng...

26/04/2017

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố thay đổi ngày tạm ứng cổ tức năm 2016 từ ngày 28...

26/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 17...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

07/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Huệ, TGĐ, chức vụ Chủ tịch...

06/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố miễn nhiệm ông Trần Thanh Bạch chức vụ Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm...

10/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

18/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.183.988(Số...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

28/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả phát hành cổ phiếu cho CĐHH...

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:   Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

12/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực...

19/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016Ngày giao dịch không hưởng...

11/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 11/03/2016 là...

04/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016Ngày đăng ký cuối...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: D11- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 431.660 CP (tỷ lệ 9,88%)-...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

12/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 26/01/2016 là...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

14/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015 Ngày giao dịch không...

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

03/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ...

01/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ...

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT quyết định chốt ngày 12/2/2015 là ngày...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

16/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

11/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2014Ngày giao dịch không hưởng...

18/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: 25/04/2014 (nhằm...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

15/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức năm 2012 1000 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/9/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

27/09/2013

Phát hành cổ phiếu

Phát hành 727.999 cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 20%.

13/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng kí cuối cùng trả 30%...

13/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng kí cuối cùng lấy ý...

13/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng kí cuối cùng lấy ý...

25/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm...

08/07/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

02/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

11/03/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2013...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

D11 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2012 - Tỷ lệ phân...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

19/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

22/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

01/09/2011

Phát hành cổ phiếu

D11: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 100:40(cổ đông sở...

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

06/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

D11: Nghị quyết 2011Link download

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

09/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Trần Thanh...

25/02/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam