TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

26.0

3.0 (13.04%)
Giá tham chiếu23.0
Giá mở cửa23.0
Giá cao nhất23.0
Giá thấp nhất23.0
Giá đóng cửa23.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)338.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,042.6
P/E24.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,209.9
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

23.00

0.50 (2.12%)

601,380
08/01

23.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

23.50

1.50 (6.81%)

1,00023,500
06/01

22.00

0.00 (0.00%)

100

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

12/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018Thời gian...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về:- Thông qua hợp đồng mua bán đồng hồ nước đã...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán nước...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh chức vụ Người...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả SXKD và BCTC 6 tháng...

12/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

06/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền măt.

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/06/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Trọng Hiếu chức vụ Giám đốc...

06/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:   Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017Thời gian họp: 8h00, ngày 06/06/2017Địa điểm...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 13/03/2017...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016 Ngày đăng ký cuối...

26/04/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày...

11/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

11/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2016 Ngày đăng ký...

18/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 15/03/2016 là...

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015 Ngày đăng...

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ chủ tịch HĐQT...

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Bầu chủ tịch HĐQT - Trả cổ tức 2014 bằng...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày đăng...

25/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

17/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 13/5/2014Ngày đăng ký cuối cùng      ...

23/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian thực hiện: thông...

14/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

18/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2013...

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2012 Lý do và mục đích...

26/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc chia cổ...

23/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng ...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu...

05/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/05/2011...

19/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

05/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CLW: Nghị quyết 2011Link download

05/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

27/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 (trường hợp bán thỏa...

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

11/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 13.000.000...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam