Giá trong ngày

37.0

3.1 (9.14%)
Giá tham chiếu33.9
Giá mở cửa33.9
Giá cao nhất33.9
Giá thấp nhất33.9
Giá đóng cửa33.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)499.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,900.5
P/E9.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)24,747.7
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
16/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
16/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
14/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
13/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
10/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
09/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
08/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
07/01

33.90

2.20 (6.09%)

3,410121,040
06/01

36.10

0.10 (0.27%)

1,2200

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

03/12/2018

Thay đổi về : Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố thay đổi ngày chính thức giao dịch:+ 310.648 cổ phiếu:...

01/12/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 621.297...

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều...

10/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

06/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 và Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017Ngày đăng ký cuối...

13/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều...

14/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai phương án phát...

11/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

11/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017Thời gian...

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

10/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 900.000...

06/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng...

29/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016 Ngày...

06/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

01/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thu chức vụ...

15/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Phú chức...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016 Ngày đăng...

23/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Tạ Phước Đạt từ nhiệm chức vụ thành...

11/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Ông Trần Hữu Hoàng...

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

21/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2015 Ngày...

23/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

16/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm nhân sự từ ngày 16/6/2015:-...

05/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19...

05/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3...

02/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng 940...

01/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

06/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc chức vụ chủ...

02/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 16/3/2015 là...

01/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Đào Văn Hùng sẽ thôi giữ chức vụ...

11/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Phan Văn Quang, TGĐ, sẽ kiêm giữ chức...

05/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Đỗ Hùng Kiệt, chủ tịch HĐQT, đã từ...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Trâm chức...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

05/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2...

03/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

BTT - NQ HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1/2014Tải file gốc

13/06/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2014Thời gian thực hiện: dự kiến...

09/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày...

22/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền                  :...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014

17/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian tổ chức: 15/04/2014Địa...

15/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ.Tải file gốc

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015...

29/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiềnNgày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng            : 14/11/2013Tỷ lệ thực...

30/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10%.File gốc

16/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2013Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2013 Lý do và mục đích ...

15/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả...

02/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng...

21/03/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

31/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/01/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2013 - Lý do và mục đích: Trả...

09/01/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

13/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

23/10/2012

Phát hành cổ phiếu

BTT: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

05/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

24/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

08/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/07/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 25/07/2012 - Lý do và mục đích:...

10/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

16/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012 Tỷ...

04/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung:...

30/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

29/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng ...

11/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

01/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

28/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

20/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

17/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

18/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT - ngày 04/05/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/04/2011 và 29/04/2011...

18/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

19/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTT: Nghị quyết 2011Link download

14/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011...

20/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT - ngày 04/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt...

17/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2010 ( Theo: hsx.vn)

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2010 (Theo: hsx.vn)

30/06/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT) bổ nhiệm Ông Lưu Văn Sơn là thành viên...

14/04/2010

Niêm yết mới

Tổng khối lượng niêm yết: 8.800.000.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam