TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.5

-0.7 (-6.25%)
Giá tham chiếu11.2
Giá mở cửa11.2
Giá cao nhất11.2
Giá thấp nhất11.2
Giá đóng cửa11.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.07%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)39.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,239.5
P/E8.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)26,124.8
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

11.20

0.00 (0.00%)

01,008,000
15/01

11.20

0.00 (0.00%)

00
14/01

11.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

11.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

11.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

11.20

0.00 (0.00%)

00
08/01

11.20

0.00 (0.00%)

50470,975
07/01

11.20

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

07/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện...

02/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017.

14/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q1/2017 và...

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03...

18/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

20/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q4/2016 và...

17/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

18/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

11/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q3/2016 và...

09/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

18/07/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính Q2/2016

23/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2016Ngày đăng ký...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016Ngày...

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tịnh chức vụ Phó...

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

07/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Hữu Kiệm, ủy viên HĐQT, đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 525.200...

25/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Kiệm - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: BPC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

01/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q4/2015...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

BPC - Báo cáo tài chính bán niên 2015

13/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

24/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015 Ngày giao dịch...

21/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố thay đổi thành viên HĐQT và BKS từ ngày 21...

20/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố bổ nhiệm bà Trịnh Thị Hiền chức vụ trưởng BKS...

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2015 Thời gian họp: Cuối thàng 04/2015 (thời...

11/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố nghị quyết HĐQT ngày 20/1/2015 về: - Kết quả SXKD Q4...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

14/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014Ngày...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

17/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

08/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2013 - Tỷ...

25/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

02/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2012 - Tỷ lệ...

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

05/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

05/12/2011

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn thông báo thay đổi tên giao dịch. - Tên cũ: Công ty cổ phần Bao...

20/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

06/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

20/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

18/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011 - Tỷ lệ thực hiện:...

14/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011 - Ngày giao dịch không...

28/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

09/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

08/06/2009

Niêm yết Trở lại

Căn công văn số 333/CV-GĐ ngày 27/05/2009 của CTCP Bao bì Bỉm Sơn về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu BPC, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu...

02/06/2009

Tạm dừng Niêm yết

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu BPC của CTCP Bao Bì Bỉm Sơn (mã CK: BPC) như sau: Loại chứng...

16/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

11/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (Mã CK: BPC)...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam