Giá trong ngày

0.5

-0.5 (-50.0%)
Giá tham chiếu1.0
Giá mở cửa0.9
Giá cao nhất1.0
Giá thấp nhất0.9
Giá đóng cửa1.0
Khối lượng31,500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.85%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)103.5
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,084.5
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/08

1.00

0.10 (11.11%)

31,50029,350
16/08

0.90

0.10 (10.00%)

400360
15/08

1.00

0.10 (11.11%)

700620
14/08

0.90

0.10 (12.50%)

10090
13/08

0.80

0.10 (14.29%)

1,000800
10/08

0.70

0.10 (12.50%)

2,3002,030
09/08

0.80

0.10 (14.29%)

3,4002,720
08/08

0.70

0.10 (16.67%)

16,90011,830
07/08

0.60

0.10 (14.29%)

5,0003,000
06/08

0.70

0.00 (0.00%)

1,240871

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 (B82) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thiện chức vụ Kế toán trưởng từ ngày...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

27/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017Thời gian họp: 7h30, ngày 25/06/2017Địa điểm tổ chức họp: Công ty...

12/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố miễn nhiệm bà Phan Thị Huệ chức vụ Thành viên BKS từ ngày 12/06/2017.

30/05/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

28/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Phạm Thế Anh từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 28...

28/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Nguyễn Trọng Cẩm thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 28...

21/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Phan Xuân Bảo chức vụ Phó Giám đốc điều hành từ...

21/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/04/2017.

14/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 14/04/2017.

04/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lại Văn Hữu từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 03...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Đặng Văn Khoa thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình chức vụ Phó Giám đốc điều hành...

15/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 01/09/2016.Tải...

30/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thôi góp vốn thành lập Công ty Cổ...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

16/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Cẩm, Thành viên HĐQT, chức vụ Phó Giám...

04/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần 482 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.000.000(Số lượng cổ...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Long, Thành viên HĐQT/Giám đốc, chức vụ...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016Thời gian họp: 24/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Long, Giám đốc, chức vụ Thành viên HĐQT từ...

08/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

31/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lê Hòa Nguyễn thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày...

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố thông tin đính chính nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu chưa bán hết trong...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Cẩm- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: B82- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.604 CP ...

25/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian đăng ký mua cổ phiếu...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

14/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Cẩm - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: B82- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.604...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại...

21/12/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần 482 phát hành cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/20151/ Trả cổ phiếu thưởng cho...

16/11/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 từ ngày...

16/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 482 trả cố tức bằng tiền năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng:...

04/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con tên...

26/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 26/10/2015: - Ông Lê Hòa Nguyễn từ nhiệm...

26/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 26/10/2015: - Ông Lê Hòa Nguyễn từ...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

27/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại tp. HCM...

23/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi hành viên HĐQT và BKS từ ngày 23/4/2015. Tải...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

08/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lâm Hoàng Linh thôi giữ chức vụ phó giám đốc từ ngày 7...

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

05/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần 482, số 155 Trường...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Quyết Chiến chức vụ phó giám đốc điều hành từ...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

15/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 482 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Phan Sỹ Hùng thôi chức vụ kế toán trưởng do chuyển công...

13/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lê Văn Thảo từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.Tải file...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

B82: nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

28/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 4 năm 2014Địa...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

15/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2013 3. Lý do và mục đích:...

30/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/20123. Lý do và mục đích...

30/08/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo:...

31/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

09/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

B82 - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

15/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

14/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

14/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

09/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

06/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

B82: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0...

29/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

B82: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP ...

21/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011 - Lý do...

16/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

16/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hnx...

16/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx...

15/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

10/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. (Theo hnx)

17/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Lê...

26/08/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ vào yêu cầu của CTCP 482 về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu B82 niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:- Tên chứng khoán: CTCP 482 - Mã...

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét Q2/2010

23/07/2010

Niêm yết thêm

Ngày 22/07/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của CTCP 482 với nội dung như sau: - Tên...

10/05/2010

Thay đổi BLĐ

Thông báo của CTCP 482 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của CTCP 482 (MCK: B82). Hội đồng quản trị: Ông...

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 27/05/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 511/TK-CT của Công ty Cổ phần 482...

13/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 11/05/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 163/TK-CT của Công ty...

27/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

19/04/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 22/04/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 393/TK-CT của Công...

18/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 255/TB-TTLK ngày 04/03/2008 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của  Công ty Cổ phần 482: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng...

26/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

25/02/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 24/02/2009 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 147/NQ-HĐQT ngày 23...

16/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam