BizLIVE - Theo Tổng cục Hải quan, nửa cuối tháng 4, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 278 triệu USD, đưa thặng dư thương mại trong 4 tháng đầu năm lên 752 triệu USD.
Xuất siêu 752 triệu USD trong 4 tháng đầu năm
Ảnh minh họa.
Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2019 (từ ngày 16/4 đến 30/4/2019) đạt 21,14 tỷ USD, tăng 4,7% (tương ứng tăng 950 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2019.  
Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng đạt 157,72 tỷ USD, tăng 8,7%, tương ứng tăng 12,56 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 100 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 5,3 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 57,72 tỷ USD, tăng 14,4% (tương ứng tăng 7,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.   
Trong kỳ 2 tháng 4 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 278 triệu USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 lên 752 triệu USD.
  Biểu đồ trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 đạt 10,71 tỷ USD, tăng10,1% (tương ứng tăng 987 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4.
Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 4 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 4 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 166 triệu USD, tương ứng tăng 13,8%; giày dép các loại tăng 106 triệu USD, tương ứng tăng 15,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 59 triệu USD, tương ứng tăng 9,2%; xơ sợi dệt các loại tăng 57 triệu USD, tương ứng tăng 38,4%; hàng dệt may tăng 57 triệu USD, tương ứng tăng 5%...
Như vậy, tính đến hết tháng 4 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 79,24 tỷ USD, tăng 6,5%  tương ứng tăng 4,82 tỷ USD so với 4 tháng/2018.
Biểu đồ trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 đạt 10,43 tỷ USD, giảm 0,4% (tương ứng giảm 37 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu cùng tháng.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 4 giảm so với kỳ 1 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 185 triệu USD, tương ứng giảm 8,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 75 triệu USD, tương ứng giảm 4,9%; khí đốt hóa lỏng giảm 42 triệu USD, tương ứng giảm 74,2%...
Bên cạnh đó, một số mặt hàng biến động tăng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 142 triệu USD, tương ứng tăng 32,1%; xăng dầu các loại tăng 78 triệu USD, tương ứng tăng 27,3%...
Như vậy, tính đến hết tháng 4, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 78,48 tỷ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng 7,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

HẠ AN