BizLIVE - Trong 8 tháng đầu năm, các mặt hàng điện thoại, dệt may, giày dép có sự tăng trưởng xuất khẩu. Tuy nhiên, hàng nông sản lại giảm do giá bình quân xuất khẩu giảm mạnh.
Xuất khẩu gạo, cà phê giảm mạnh
Ảnh minh họa.
Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 336,56 tỷ USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 8 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,9 tỷ USD.
Cụ thể, luỹ kế đến hết tháng 8/2019, có 26 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 89,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 5 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 58,7%, bao gồm: Điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 33 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.
Các sản phẩm xuất khẩu tăng trưởng trong 8 tháng 2019  
Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21,9 tỷ USD, tăng 14,3%; hàng dệt may đạt 21,7 tỷ USD, tăng 9,8%; giày dép đạt 12 tỷ USD, tăng 13,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 11,3 tỷ USD, tăng 5,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,5 tỷ USD, tăng 15,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7%.
Ngược lại, trong 8 tháng, hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Thủy sản đạt 5,4 tỷ USD, giảm 2,6%; rau quả đạt 2,5 tỷ USD, giảm 6%; các mặt hàng hạt điều, hạt tiêu và gạo mặc dù lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh làm cho kim ngạch xuất khẩu giảm.
 Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng nông sản
Xuất khẩu gạo cũng chỉ đạt gần 2 tỷ USD, giảm 14,2%, hạt tiêu đạt 571 triệu USD, giảm 2,1%. Đặc biệt mặt hàng cà phê giảm mạnh cả về kim ngạch và lượng, giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, giảm 20%, riêng cao su đạt 1,3 tỷ USD, tăng 7,2% (lượng tăng 9,1%).
Về nhập khẩu, trong 8 tháng có 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng đạt giá trị trên 20 tỷ USD, chiếm 34,6%), trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 33,6 tỷ USD (chiếm 20,2% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 21%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 24 tỷ USD, tăng 12,9%; vải đạt 8,8 tỷ USD, tăng 4,8%; chất dẻo đạt 6 tỷ USD, tăng 2%; ô tô đạt 4,9 tỷ USD, tăng 60,3%.
Bên cạnh đó, một số mặt hàng nhập khẩu có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2018: Điện thoại và linh kiện đạt 8,7 tỷ USD, giảm 5,9%; sắt thép đạt 6,4 tỷ USD, giảm 4,4%; kim loại thường đạt 4,2 tỷ USD, giảm 19%.

HẠ AN