Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị TP HCM khẩn trương trình Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án cho phép thí điểm với những vấn đề cụ thể, mới phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp.
Xem xét cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 20/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và của thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 4 tháng đầu năm, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ và dịch vụ tăng 11%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,57% so với tháng 12/2015; kim ngạch xuất khẩu đạt 9,7 tỷ USD tăng 5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách của thành phố là 98.572 tỷ đồng, đạt 33,04% dự toán, tăng 4,4%.

Thành phố nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời khẩn trương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP với quan điểm coi doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư là đối tượng phục vụ vô điều kiện chứ không chỉ là đối tượng quản lý.

Để thành phố phát triển nhanh, mạnh hơn trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách đặc thù cho thành phố như về phân cấp nguồn thu, cơ chế thưởng vượt thu và bổ sung có mục tiêu cho thành phố từ nguồn tăng thu ngân sách; về hạn mức huy động vốn/hạn mức dư nợ vay; về sử dụng Quỹ dự trữ tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý thành phố cần tập trung phân tích kỹ về chỉ số kim ngạch xuất khẩu.

“Sau 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của cả nước chỉ tăng 6% trong khi chỉ tiêu cả năm nay là 10%. Với chỉ số tăng 5,7% so với cùng kỳ có thể thấy thành phố cũng cùng xu hướng xuất khẩu chung của cả nước. Do đó, cần phải tìm giải pháp từ việc xem xét lại các thị trường, tìm ra rào cản đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng đề nghị thành phố không chủ quan trong kiểm soát lạm phát khi giá xăng dầu dự báo sẽ điều chỉnh tăng nhiều hơn giảm và việc điều chỉnh giá các dịch vụ thiết yếu trong thời gian tới. “Phải mạnh dạn trong điều chỉnh giá theo thị trường để tránh gây bất ngờ”, theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Đối với kiến nghị của thành phố về thực hiện các cơ chế đặc thù về tài chính- ngân sách, Phó thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 16 năm 2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố tới năm 2020 và đề nghị thành phố căn cứ vào Nghị quyết để triển khai.

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị thành phố khẩn trương trình Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án cho phép thí điểm với những vấn đề cụ thể, mới phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp.

Cụ thể là việc xem xét để tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa Trung ương và thành phố, thực hiện từ năm 2015; trong khi chưa tăng tỷ lệ điều tiết, hàng năm, xem xét tăng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu và tăng hỗ trợ từ nguồn thu xuất nhập khẩu trên địa bàn; đồng thời, ưu tiên các nguồn tài chính để thực hiện các dự án phát triển giao thông vận tải thành phố đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện để thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước.

Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục phân cấp nhiều hơn cho thành phố trong một số lĩnh vực như: quản lý tài chính công, tăng hơn tính tự chủ cho thành phố về ngân sách, quyết định một số khoản thu, chi; về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; tổ chức, nhân sự; thẩm quyền xử phạt hành chính... phù hợp với điều kiện của thành phố.

“Tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là phân cấp triệt để cho địa phương, không đẩy trách nhiệm lên trên. Địa phương phải tự chọn lĩnh vực ưu tiên, tự chịu trách nhiệm và thực hiện theo nguyên tắc thị trường”, Phó thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, Thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng phù hợp với vị trí, vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Xây dựng chính sách phát triển và cơ chế điều phối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các nhiệm vụ khác, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị thành phố rà soát lại các nguồn lực đất đai của các cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa hoàn trả để công bố công khai, tận dụng hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo thành phố sớm triển khai Nghị quyết 19 mới và Nghị quyết số 35 của Chính phủ để phát triển doanh nghiệp, đồng thời Phó thủ tướng mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “thành phố khởi nghiệp”, góp phần đạt mục tiêu cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo tối đa cho người dân tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhà nước không cần phải nắm giữ vốn; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong 5 năm tới đảm bảo thay đổi quản trị doanh nghiệp.

Đi liền với đó, thành phố phải đi đầu trong tự chủ tài chính, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở đảm bảo việc làm cho người lao động trước đây và không được bao cấp.

Đặc biệt, Phó thủ tướng cho rằng với vị trí và điều kiện kinh tế, xã hội thuận lợi, thành phố phải thu hút được các tập đoàn đa quốc gia đến đặt trụ sở, tạo điều kiện cho nhiều lĩnh vực khác phát triển theo.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trả lời một số kiến nghị khác của Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng, Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Báo Đại Đoàn Kết