Vênh số liệu giữa các bộ khiến “Chính phủ điều hành mà không biết thế nào”

Mạnh Nguyễn

15:19 16/08/2016

BizLIVE - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ ra những bất cập trong số liệu thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương. Theo Phó thủ tướng, chính điều này khiến "Chính phủ điều hành mà không biết thế nào mà lần".

Vênh số liệu giữa các bộ khiến “Chính phủ điều hành mà không biết thế nào”

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, tại buổi làm việc với Tổng cục Thống kê ngày 16/8, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh ngành thống kê trong mọi thời kỳ phải phấn đấu nâng cao chất lượng và độ tin cậy của chỉ tiêu thống kê và coi đây là công việc có tính chất quyết định tới vai trò của ngành đối với xã hội và nền kinh tế.
“Không có thông tin thì không thể ra quyết định được”, Phó thủ tướng nói.
Phó thủ tướng cũng nêu lên những bất cập trong số liệu thống kê khi vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết xuất khẩu 200.000 tấn thịt lợn qua biên giới nhưng Bộ Công Thương thì báo cáo xuất được 300.000 tấn, “khiến Chính phủ điều hành mà không biết thế nào mà lần”, Phó thủ tướng nói và đề nghị ngành phải giải đáp vấn đề này.
Phó thủ tướng cũng đặt ra việc Tổng cục Thống kê thực hiện việc tính toán và công bố chỉ số GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2017 thì vai trò của các Cục Thống kê địa phương được nhìn nhận ra sao cũng như chất lượng, giá trị của số liệu này khi thực hiện.
Về việc nâng cao giá trị gia tăng của số liệu thống kê, Phó thủ tướng cho rằng Chiến lược phát triển của ngành đã nêu ra rồi nhưng phải tổ chức thực hiện cho hiệu quả. Đặt ra vấn đề Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được 6 tháng nhưng số liệu thống kê vẫn không đầy đủ như quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực như thế nào mà chưa có.
Phó thủ tướng đã đặt hàng Tổng cục Thống kê phải báo cáo số liệu này phục vụ cho cuộc họp với Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế thế giới vào ngày thứ Năm tới tại Hà Nội.
Về chỉ tiêu kinh tế- xã hội vùng lãnh thổ, vùng kinh tế (cả nước đang có 6 vùng kinh tế-xã hội và 4 vùng kinh tế động lực), Phó thủ tướng cho rằng Việt Nam không có hệ thông thông tin vùng nhưng sự tồn tại của các vùng kinh tế này như một thực thể mà chúng ta không có số liệu thông tin thống kê của vùng nên việc kiểm tra, giám sát, lập quy hoạch là rất khó khăn.
“Không phải là việc thành lập một cấp thống kê vùng mà phải chiết xuất thông tin ra mà làm”, Phó thủ tướng đặt vấn đề với Tổng cục Thống kê.

MẠNH NGUYỄN