BizLIVE - Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy nền kinh tế năm 2017 có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh sự tăng trưởng ngoạn mục của GDP, 2017 cũng là năm xác lập nhiều con số kỷ lục của nền kinh tế như số lượng doanh nghiệp thành lập mới, vốn đầu tư nước ngoài, dự trữ ngoại hối...
Toàn nền kinh tế Việt Nam 2017 qua các con số

N.MẠNH