Tỉnh nào đang là điểm sáng cải thiện môi trường kinh doanh?

Tâm An

08:00 14/08/2016

BizLIVE - Tại Quảng Ninh, thời gian thành lập doanh nghiệp chỉ mất tối đa 2 ngày; giảm 45-50% thời giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện còn 28 ngày…

Tỉnh nào đang là điểm sáng cải thiện môi trường kinh doanh?

Ảnh minh họa.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến 2020 cho biết, tính đến ngày 25/7 vừa qua, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã nhận được kế hoạch hành động của 18 Bộ, cơ quan và 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư đánh giá, chất lượng kế hoạch hành động của các tỉnh, thành phố có cải thiện so với trước, đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ bám theo yêu cầu của Nghị quyết. Cụ thể như tại TP.HCM, Quảng Ninh, Ninh Bình, Sóc Trăng, Quảng Nam, Hà Giang, Lai Châu, Thanh Hoá…

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, một số địa phương đã triển khai thực hiện Kế hoạch và đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên một số chỉ tiêu, ví dụ như Quảng Ninh.

Báo cáo chỉ ra rằng, thời gian qua, Quảng Ninh đã tích cực triển khai Nghị quyết 19 và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trên một số chỉ tiêu như rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp xuống còn 2 ngày trong khi theo quy định là 3 ngày.

Đồng thời, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng thuộc trách nhiệm của cơ quan điện lực và cơ quan quản lý nhà nước xuống còn 28 ngày trong khi mục tiêu của Nghị quyết 19 là 35 ngày, bao gồm cả thời gian xây lắp trạm biến áp.

Bên cạnh đó, thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan không quá 51 ngày trong khi mục tiêu là 77 ngày.

Được biết, với những kết quả đạt được nêu trên, qua làm việc với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), dự kiến Quảng Ninh sẽ được lựa chọn là là địa phương được hỗ trợ kỹ thuật triển khai cải cách thí điểm một số nội dung có liên quan của Nghị quyết 19-2016/NQ-CP thuộc phạm vi địa phương.

Báo cáo số liệu của các sở, ngành 6 tháng đầu năm 2016 do Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ninh cũng cho thấy, Quảng Ninh đã có một số chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết 19 liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, thời gian thành lập doanh nghiệp, thủ tục thuế, thời gian cấp phép xây dựng, thời gian tiếp cận điện năng, thời gian thông quan hàng hoá…

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết, quá trình đánh giá các chỉ số như gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, đào tạo lao động, tiếp cận đất đai đã có những tín hiệu tích cực.

Đối với chỉ số dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp, UBND Quảng Ninh đã ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về triển khai Nghị quyết 35 về hỗ trợ doanh nghiệp và ban hành chương trình hành động trong đó có nhiều nội dung chỉ đạo cụ thể liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, công tác gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp của các sở ngành, địa phương tại Quảng Ninh cũng được tổ chức và được giám sát bởi UBND quảng Ninh mà cơ quan đầu mối là IPA…

Ngoài ra, báo cáo thẳng thắn chỉ ra rằng, các chỉ số như cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý chưa có giải pháp, sáng kiến rõ ràng để cải thiện tăng tố các chỉ số này, cơ quan đầu mối chưa tổ chức họp bàn về cách thức và giải pháp.

TÂM AN